Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Суднокорпусобудування

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів вмінь розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері суднокорпусобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднокорпусобудування, у галузі проектування, конструювання, технології, побудови, ремонту, реновації, експлуатації й обслуговування об’єктів суднокорпусобудування.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення про явища та проблеми, пов’язані з усіма етапами життєвого циклу суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану, суднокорпусобудування; 
  • формування професійних компетенцій спрямованих на працевлаштування випускників на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, побудовою, технологією, ремонтом, реновацією, експлуатацією й обслуговуванням суден, суднокорпусних конструкцій та морських плавучих споруд, суднових енергетичних установок та їх устаткуванням, систем електроенергетики й автоматизації суден, суднових машин, механізмів і устаткуванням, системотехніки об’єктів морської інфраструктури;
  • формування компетенцій для персональної відповідальності за процес навчання; схильність до подальшого саморозвитку та самовдосконалення, у тому числі під час професійної діяльності, з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Технології суднобудування

ДодаткиПовернення до списку