Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного інженерного мислення, вміння використовувати інженерно-наукові методи проектування суден, навичок прийняття ефективних інженерних рішень.
Освітньо-професійна програма служить для підготовки фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування та судноремонту.
Метою освітнньо-професійної програми є:
  • надання вищої освіти на другому (магістерському) рівні в галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 135 «Суднобудування», за спеціалізацією «Міжнародна технічна інформація у морській діяльності»;
  • розвиток компетентностей необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем на всіх етапах проектування, побудови, ремонту та реновації суден різних типів, морських плавучих споруд (МПС) і технічних засобів освоєння океану;
  • розвиток компетентностей у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Цілі освітньої програми:

  • формування науково-інженерного мислення для здійснення теоретичної та практичної діяльності на всіх етапах життєвого циклу судна;
  • набуття інтегральних, загальних та фахових компетентностей для розвязання широкого кола проблем суднобудівної галузі;
  • набуття теоретичних та практичних навичок для розв’яання задач суднобудівної галузі шляхом використання як теоретичних, так і експериментальних методів;
  • досягнення високого рівня володіння англійською та німецькою мовами на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою та спеціального курсу «Теорія і практика технічного перекладу».


Спеціальність: 135. Суднобудування
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля
Статус: Діюча

ДодаткиПовернення до списку