Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна технічна інформація у морській діяльності

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного інженерного мислення, вміння використовувати інженерно-наукові методи проектування суден. Освітньо-професійна програма служить для підготовки фахівців, здатних розв’язувати прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування та судноремонту.
Метою освітнньо-професійної програми є:
  • надання вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 135 «Суднобудування» за освітньою програмою «Міжнародна технічна інформація у морській діяльності»;
  • розвиток навичок, необхідних для розв’язання практичних проблем на етапах проектування, побудови, ремонту та реновації суден стандартних типів, морських плавучих споруд (МПС) і технічних засобів освоєння океану;
  • розвиток компетентностей у процесі навчання, що передбачає застосування методів механічної інженерії.
Цілі освітньої програми:

  • формування науково-інженерного мислення для здійснення практичної діяльності на всіх етапах життєвого циклу судна;
  • набуття загальних та фахових компетентностей для розвязання проблем суднобудівної галузі;
  • набуття практичних навичок для розв’яання задач суднобудівної галузі;
  • досягнення високого рівня володіння англійською та німецькою мовами на основі вивчення окремих дисциплін іноземною мовою.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут

Опис освітніх компонентівПовернення до списку