Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Суднові машини та механізми

Освітня програма спрямована підготовку фахівців, здатних вирішувати складні задачі і проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
Метою програми є:
  • надання вищої освіти на другому (магістерському) рівні в галузі знань «13 Механічна інженерія» зі спеціальності «135 Суднобудування», за освітньою програмою «Суднові машини та механізми»;
  • розвиток компетентностей необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері суднобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
  • вивчення явищ та проблем, пов'язані з усіма етапами життєвого циклу суднових машин та механізмів суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану.
  • вивчення теоріЇ процесів проектування, конструювання, побудови, ремонту, реновації та утилізації продукції суднобудування.
Цілі освітньої програми:
  • програма спрямована на працевлаштування випускників на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, конструюванням, суднових машин та механізмів, суден різних типів, морських плавучих споруд і технічних засобів освоєння океану;
  • здатність використовувати закони й принципи механічної інженерії, математичний апарат високого рівня для проектування, конструювання, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації об’єктів, явищ і процесів у сфері суднобудування;
  • здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових та прикладних проектів у фундаментальних і прикладних областях суднобудівної сфери і вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, обладнання та інформаційних технологій;
  • здатність представляти результати виконання наукових та прикладних проектів, згідно з існуючими вимогами;
  • здатність використовувати поглиблені спеціалізовані теоретичні знання, практичні навички та вміння для організації наукових і прикладних досліджень, навчального процесу, експертної, аналітичної, проектної та інноваційної діяльності.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Морських технологій та океанотехніки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку