Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Суднові машини та механізми

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного інженерного мислення, вміння використовувати інженерно-наукові методи проектування суден, навичок прийняття ефективних інженерних рішень.
Освітньо-професійна програма служить для підготовки фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми професійної діяльності у сфері суднобудування та судноремонту.
Метою освітнньо-професійної програми є:
 • надання вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні у галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 135 «Суднобудування» за освітньою програмою «Суднові машини та механізми»;
 • розвиток компетентностей необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем на всіх етапах проектування, побудови, ремонту та реновації суден різних типів, морських плавучих споруд (МПС) і технічних засобів освоєння океану, суднових машин та механізмів;
  розвито 
  розвиток компетентностей необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем на всіх етапах проектування, побудови, ремонту та реновації суден різних типів, морських плавучих споруд (МПС) і технічних засобів освоєння океану, суднових машин та механізмів; 
 • розвиток компетентностей у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Цілі освітньої програми:
 • формування науково-інженерного мислення для здійснення практичної діяльності на всіх етапах життєвого циклу судна;
 • набуття інтегральної, загальних та фахових компетентностей для розвязання широкого кола проблем суднобудівної галузі;
 • набуття практичних навичок для розв’яання задач суднобудівної галузі шляхом використання як теоретичних, так і експериментальних методів;
 • набуття фахових компетентностей та практичних навичок, необхідних при проектуванні і конструюванні суднових машин та механізмів.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Морських технологій та океанотехніки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку