Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Проектування та виробництво суднових конструкцій із композиційних матеріалів

Об’єкт вивчення – явища та проблеми, пов’язані з вирішенням прикладних задач у галузі складу, структури та управління властивостями композиційних матеріалів та виробів на їх основі.
Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні інженерні задачі, пов’язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією суден та суднових конструкцій із полімерних композиційних матеріалів.
Цілі освітньої програми- формування знань, навичок та здатностей розв’язання складних задач та проблеми щодо проектування суден та окремих конструкцій і технологічних процесів іх виробництв із сучасних полімерних композиційних матеріалів, що передбачає проведення досліджень та /або здійснення інновацій при застосуванні методів і принципів механіки твердого тіла, фізики будови середовищ, методів експериментальних досліджень та інформаційних технологій та інше.
Випускаюча кафедра - кафедра проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів

Опис освітніх компонентівПовернення до списку