Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Суднобудування

Узагальненим об'єктом діяльності здобувачів наукової ступені цієї спеціальності є проектування, технологія і організація сучасного конкурентоздатного виробництва кораблів, суден та технічних засобів освоєння океану. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на формування у здобувачів інтелектуального мислення для виконання професійного аналізу суднобудівних проблем, здатності здобувачів до створення сучасних науково-технічних методів розв’язання наукових проблем суднобудівної галузі, ефективної реалізації
прийнятих рішень за допомогою комп’ютерних технологій та інноваційних досягнень вітчизняної і світової суднобудівної науки і техніки.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців зі знаннями високопродуктивного та високоякісного суднобудівного виробництва, комп’ютерних технологій проектування суден та технічних засобів освоєння океану, побудови цих об’єктів та управління їх побудовою, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної діяльності, певного
досвіду використання одержаних знань та вміння їх створювати для вирішення наукових проблем у цій сфері професійної діяльності.
Цілями освітньої програми є:
  • формування системного науково-технічного мислення для здійснення наукової діяльності у різноманітних сферах створення суден та технічних засобів освоєння океану;
  • набуття практичних навичок щодо виявлення наукових проблем проектування, побудови і перспективного удосконалення цих об’єктів та прийняття науково об грунтовать них рішень для вирішення виникаючих науково-технічних проблем;
  • досягнення високого рівня володіння іноземними мовами на основі вивчення на цих мовах окремих дисциплін та спеціальних курсів;
  • формування професійних компетенцій для розробки ринкових стратегій суднобудівних підприємств на вітчизняних та міжнародних товарних ринках


Спеціальність: 135. Суднобудування
Освітній рівень: Третій /освітньо-науковий/ (Доктор філософії)
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку