Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Кораблі та океанотехніка

Узагальненим об'єктом діяльності здобувачів наукових ступенів цієї спеціалізації є проектування, технологія і організація сучасного конкурентоздатного виробництва кораблів, суден та технічних засобів освоєння океану. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на формування у здобувачів інтелектуального мислення для виконання професійного аналізу суднобудівних проблем, здатності здобувачів до створення сучасних технічних, науково-технічних та управлінських методів розв’язання проблем суднобудівної галузі, ефективної реалізації прийнятих рішень за допомогою використання програмних комплексів CAD, CAE, CAM, CFD, CALS комп’ютерних технологій та інноваційних досягнень вітчизняної і світової суднобудівної науки і техніки.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців зі знаннями високопродуктивного та високоякісного суднобудівного виробництва, комп’ютерних технологій проектування суден та технічних засобів освоєння океану, побудови цих об’єктів та управління їх побудовою, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-технічної, управлінської та
науково-дослідної діяльності, певного досвіду використання одержаних знань.
Цілями освітньої програми є:
  • формування системного науково-технічного мислення для здійснення вітчизняної та міжнародної суднобудівної діяльності у всіх сферах створення суден та технічних засобів освоєння океану;
  • набуття практичних навичок щодо виявлення проблем проектування, побудови і перспективного удосконалення цих об’єктів та прийняття управлінських рішень для вирішення виникаючих технічних та науково-технічних проблем;
  • досягнення високого рівня володіння іноземними мовами на основі вивчення на цих мовах окремих дисциплін та спеціальних курсів;
  • формування професійних компетенцій для розробки ринкових стратегій суднобудівних підприємств на вітчизняних та міжнародних товарних ринках.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку