Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Кораблі та океанотехніка

Узагальненим об'єктом діяльності здобувачів наукової ступені цієї спеціалізації є проектування, технологія і організація сучасного конкурентоздатного виробництва кораблів, суден та технічних засобів освоєння океану. Тому, освітня програма їх підготовки спрямована на формування у здобувачів інтелектуального мислення для виконання професійних завдань, здатності здобувачів до використання сучасних технічних та управлінських методів розв’язання проблем суднобудівного виробництва, ефективної реалізації прийнятих рішень за допомогою використання програмних комплексів CAD, CAE, CAM, CFD, CALS комп’ютерних технологій.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців зі знаннями високопродуктивного та високоякісного суднобудівного виробництва, комп’ютерних технологій проектування суден та технічних засобів освоєння океану, побудови цих об’єктів та управління їх побудовою, уміннями інноваційного характеру, навичками технічної та управлінської діяльності,
певного досвіду використання одержаних знань у цій сфері професійної діяльності.
Цілями освітньої програми є:
  • формування системного науково-технічного мислення для здійснення суднобудівної діяльності у різноманітних сферах створення суден та технічних засобів освоєння океану;
  • набуття практичних навичок щодо рішення завдань проектування і побудови цих об’єктів та прийняття управлінських рішень для вирішення виникаючих виробничих проблем;
  • досягнення високого рівня володіння іноземними мовами на основі вивчення на цих мовах окремих дисциплін та спеціальних курсів.


Спеціальність: 135. Суднобудування
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут

Опис освітніх компонентівПовернення до списку