Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Енергетичне машинобудування

Освітня програма акцентована на вирішенні науково-технічних проблем дослідження, проектування та конструювання об`єктів енергетичного машинобудування, зокрема теплових двигунів (газотурбінних, дизельних, парових турбін тощо), енергетичних установок на основі перетворювачів енергії різних типів, систем кондиціювання та рефрижерації, установок комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду, а також на узгодженні та оптимізації процесів взаємодії компонентів у цих об`єктах.
Метою освітньої програми є забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі енергетичного машинобудування, здатних розв`язувати комплексні науково-технічні проблеми, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність.
Цілі освітньої програми:
  • формування професійних знань сучасного стану, засад і принципів розвитку об`єктів енергетичного машинобудування на міжнародному, державному та регіональному рівнях;
  • формування здатності до практичного використання теоретичних і експериментальних методів удосконалення характеристик апаратів та машин енергетичного машинобудування;
  • формування здатності до аналізу робочих процесів в турбінних установках на основі сучасних методів математичного моделювання;
  • формування здатності до практичного використання знань способів підвищення ефективності схем, циклів та елементів турбінних агрегатів;
  • формування здатності до практичного використання знань способів підвищення ефективності використання органічних палив в енергетичних установках;
  • розуміння основних тенденцій та наукових проблем розвитку технологій охолодження циклового повітря в енергоустановках;
  • формування знань принципів побудови систем автономного енерго-, тепло- та холодопостачання;
  • володіння методами раціональних технічних рішень та визначення критеріїв і методів оптимізації систем комбінованого виробництва енергії, тепла та холоду;
  • формування здатності до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальності за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.


Галузь:
Освітній рівень: Третій /освітньо-науковий/ (Доктор філософії)
Інститут/Факультет: Машинобудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Турбiн
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку