Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Управління проєктами

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованого, конкурентоздатного керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва через формування та розвиток загальних і професійних компетентностей для застосування їх у професійній діяльності.
Метою освітньої програми є забезпечення студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня
професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення проектів підприємств для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення для здійснення управлінської діяльності підприємств у різних галузях народного господарства;
  • набуття практичних навичок щодо розв’язання складних задач проектування та розроблення проектів підприємств;
  • формування професійних компетенцій для розробки нових гіпотез та наукових задач в області управління проектами;
  • формування компетенцій для розробки висновків для різних типів складних управлінських задач у різних галузях народного господарства;
  • досягнення високо рівня володіння англійською мовою в області управління проектами.


Спеціальність: 122. Комп'ютерні науки
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра управлiння проектами
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку