Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Інженерія композиційних матеріалів

Об’єкт вивчення – явища та проблеми, пов’язані з вирішенням прикладних задач у галузі складу, структури та управління властивостями композиційних матеріалів та виробів на їх основі.
Мета навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані та практичні інженерні задачі, пов’язані з розробкою, виробництвом та сертифікацією композиційних матеріалів і конструкцій на їх основі, що характеризуються комплексністю умов експлуатації.
Цілі освітньої програми:
  • формування знань, навичок та здатностей розв’язувати складні задачі та проблеми щодо проектування складів, структур композиційних матеріалів та виробництва виробів із них, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій при застосуванні методів і принципів механіки твердого тіла, фізичної будови середовищ, методів експериментальних досліджень та інформаційних технологій, методів проектування та розрахунків на міцність і жорсткість, а також технічних процесів в виробництві конструкцій різноманітного призначення.


Спеціальність: 132. Матеріалознавство
Галузь: 13. Механічна інженерія
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Кораблебудівний навчально-науковий інститут
Кафедра: Навчально-науковий центр "Гідромеханіка"
Статус: Діюча

Опис освітніх компонентівПовернення до списку