Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного економічного мислення, загальних і фахових компетентностей для здійснення досліджень фінансових систем, розв’язання складних спеціалізованих та управлінських завдань, наукових і прикладних проблем у динамічному середовищі.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення для розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування із застосуванням інноваційних підходів;
  • набуття навичок діагностики і моделювання фінансової діяльності, кредитування і страхування суб’єктів господарювання з урахуванням особливостей суднобудування й морського транспортного комплексу для забезпечення корпоративного сталого розвитку;
  • формування компетентностей використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами та міждисциплінарними підходами для здійснення професійної та наукової діяльності;
  • формування компетентностей прийняття креативних професійних рішень у царині міжнародних фінансових операцій на основі використання можливостей розвитку корпоративних фінансів;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі поступового збільшення частки навчального навантаження, що виконується на англійській мові.


Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Кафедра фiнансiв

Опис освітніх компонентівПовернення до списку