Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Дизайн середовища

Освітньо-професійна програма спрямована на формування у здобувачів теоретичних знань та практичних навичок в творчій, проектній та експериментальній діяльності в галузі
дизайну із забезпеченням відповідності сучасному стану та тенденціям розвитку матеріальної та художньої культури.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців зі знаннями в галузі дизайну та мистецтва, здатних вирішувати спеціалізовані завдання щодо створення дизайн-проектів та дизайнерських розробок об’єктів різноманітної складності з використанням сучасних технічних засобів, реалізовувати свої професійні можливості в різноманітних сферах народного господарства країни та напрямках життєдіяльності людини.

Цілі освітньо-професійної програми «Дизайн середовища»:
  • набуття теоретичних знань щодо сучасного становища дизайну та мистецтва та використовування комплексного художньо-проектного підходу для створення цілісного образу предмету дизайну, - формування творчої концепції та обґрунтування професійної діяльності при розробці дизайн –проектів середовища, інтер’єру та об’єктів дизайну різноманітної складності;
  • формування професійних компетенцій для застосовування сучасних методів, засобів та технологій створення дизайн-проектів при синтезуванні тенденцій в світовому дизайні та власного авторського погляду;
  • набуття практичних навичок щодо розв’язування спеціалізованих задач та практичних проблем в напрямах проектування середовища, інтер’єру суднових, громадських, приватних, офісних приміщень, технічної та рекламної продукції, ексклюзивних розробок спеціального призначення;
  • формування загальних компетенцій для визначення історичних, соціальних, психологічних аспектів своєї творчої діяльності та визначенні стратегії саморозвитку та професійного самовдосконалення.


Спеціальність: 022. Дизайн
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Дизайну

Опис освітніх компонентівПовернення до списку