Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Публічні закупівлі

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів сучасного економічного мислення, вміння ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері публічних закупівель.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, усувати існуючі недоліки та внести нові підходи і методики в розвиток сфери публічних закупівель України, які володіють сучасними інструментами менеджменту та інформаційно-комунікаційними технологіями і виконуватимуть функції управління публічними закупівлями на високому професійному рівні.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення для здійснення публічних закупівель на всіх рівнях економічної системи;
  • набуття практичних навичок щодо ідентифікації проблем в сфері публічних закупівель та прийняття управлінських рішень для їх вирішення;
  • формування професійних компетенцій для розробки стратегій закупівельної діяльності підприємств на товарних та фінансових ринках;
  • формування компетенції для розробки заходів державного регулювання в сфері публічних закупівель;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою та спеціального курсу бізнес-англійської.


Спеціальність: 051. Економіка
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Економiчної політики та безпеки
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку