Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Управління фінансово-економічною безпекою

Освітня програма спрямована на підготовку фахівця, здатного ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління фінансово-економічною безпекою.
Метою освітньої програми є підготовка широко освічених, системних, творчо і критично мислячих фахівців, здатних до аналізу складних проблем розвитку національної, регіональної економіки, економіки господарюючого суб’єкта, які вміють реалізовувати в практичній діяльності заходи щодо забезпечення економічної безпеки держави, регіону, організації, особистості.
Цілі освітньої програми:
  • формування наукового системного мислення з метою забезпечення фінансово-економічної безпеки на всіх рівнях економічної системи;
  • набуття практичних навичок щодо організації і управління майновою та особистою безпекою підприємця, технології забезпечення кадрової безпеки, управління корпоративними конфліктами, корпоративними правами та нематеріальними активами;
  • формування професійних компетенцій для розробки стратегій фінансової безпеки України та безпеки банківської діяльності, міжнародних стандартів забезпечення безпеки;
  • формування компетенції для розробки заходів організації та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства;
  • досягнення високого рівня знань щодо управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, правового забезпечення безпеки підприємств в Україні.


Спеціальність:
Галузь: 07. Управління та адміністрування
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Економiчної політики та безпеки
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку