Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Освітні програми

Бізнес та приватне підприємництво

Освітня програма «Бізнес та приватне підприємництво» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування у здобувачів компетентностей, знань, вмінь та навичок організаційно-економічної та управлінської діяльності в бізнес-структурах усіх видів виробництва і всіх видів власності. Особливістю
даної освітньої програми є те, що її освоєння також дозволяє здобувачу розробляти і вирішувати складні проблеми інноваційного розвитку підприємницьких структур у галузі промисловості,торгівлі і біржової діяльності.
Цілі освітньої програми:
  • формування інтегральних, загальних, фахових (професійних) компетенцій з метою розробки і впровадження заходів стратегічного розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур;
  • набуття здатності генерувати нові ідеї та прийняття обґрунтованих рішень їх реалізації;
  • набуття практичних навичок оцінювати продукцію, товари і послуги в підприємницькій, торговій і біржовій діяльності;
  • набуття вміння до ефективного управління субєктами підприємницької діяльності в промисловості, торгівлі та на біржах;
  • набуття вміння планувати та проводити наукові дослідження, використовувати при цьому загально-наукові методи і методики.


Галузь: 07 Управління та адміністрування
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Кафедра економiки та органiзацiї виробництва

Опис освітніх компонентівПовернення до списку