Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Бізнес та приватне підприємництво

Освітня програма «Бізнес та приватне підприємництво» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на формування у здобувачів компетентностей, знань, вмінь та навичок організаційно-економічної та управлінської діяльності в бізнес-структурах усіх видів виробництва і всіх видів власності. Особливістю
даної освітньої програми є те, що її освоєння також дозволяє здобувачу розробляти і вирішувати складні проблеми інноваційного розвитку підприємницьких структур у галузі промисловості,торгівлі і біржової діяльності.
Цілі освітньої програми:
  • формування інтегральних, загальних, фахових (професійних) компетенцій з метою розробки і впровадження заходів стратегічного розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур;
  • набуття здатності генерувати нові ідеї та прийняття обґрунтованих рішень їх реалізації;
  • набуття практичних навичок оцінювати продукцію, товари і послуги в підприємницькій, торговій і біржовій діяльності;
  • набуття вміння до ефективного управління субєктами підприємницької діяльності в промисловості, торгівлі та на біржах;
  • набуття вміння планувати та проводити наукові дослідження, використовувати при цьому загально-наукові методи і методики.


Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Економiки та органiзацiї виробництва

Опис освітніх компонентівПовернення до списку