Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Освітні програми

Економіка підприємства

Освітня програма «Економіка підприємства» спрямована на формування у здобувачів компетентностей, знань, вмінь та навичок, які забезпечують йому ефективне виконання усіх видів професійної економічної діяльності на підприємствах, організаціях та закладах. Особливістю даної освітньої програми є те, що її освоєння дозволяє здобувачу також виконувати організаційну, наукову та педагогічну діяльність.
Цілі освітньої програми:
  • формування інтегральних, загальних, фахових (професійних) компетенцій для визначення і розв’язання складних задач і проблем у сфері економічної діяльності підприємств і організацій в процесі розвитку їх економіки та у процесі навчання, що передбачає прийняття відповідних аналітичних та управлінських рішень, проведення досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеного зовнішнього середовища; 
  • набуття практичних навичок щодо використання сучасних персонал-технологій у практиці управління підприємствами та організаціями, інтелектуальним бізнесом; 
  • набуття здатності використовувати сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів; 
  • набуття вмінь і навичок розробляти проекти та управляти ними; 
  • набуття здатності до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.


Спеціальність: 051. Економіка
Галузь: 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет економіки моря
Кафедра: Кафедра економiки та органiзацiї виробництва

Опис освітніх компонентівПовернення до списку