Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Право

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного магістра з права, який здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в правовій сфері при здійсненні професійної юридичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій.
Теоретичний зміст предметної області включає поняття, принципи та концепції правоутворення та правозастосування, та їх застосування для оптимізації діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності.
Програма акцентована на проведені досліджень в галузі права з урахуванням потреб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ, організацій Миколаївщини.
Для студентів які успішно виконали освітню програму відкриваються широкі можливості для працевлаштування та професійної діяльності, а саме:
1. Юридична служба підприємств, установ, організацій:
1.1. Юрисконсульт (2419.3).
1.2. Керівник юридичної служби (1231).
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування:
2.1. Начальник юридичного відділу місцевої державної адміністрації (2421.2).
2.2. Начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради (районної у місті ради) (2421.2).
2.3. Завідуючий відділом соціального захисту населення (1229.3).
3. Органи правосуддя та прокуратури:
3.1. Суддя суду, господарського суду, адміністративного суду (2422).
3.2. Фахівець органів прокуратури (2421.2).
4. Інші сфери діяльності:
4.1. Адвокат (2421.2).
4.2. Нотаріус (2429).
5. Викладачі вищих навчальних закладів та інші фахівці в галузі освіти:
5.1. Асистент (2310.2).
5.2. Викладач навчального закладу (2310.2).
5.3. Методист (2351.2).
6. Наукові співробітники:
6.1. Молодший науковий співробітник (2421.1).
6.2. Науковий співробітник (2421.1).Спеціальність: 081. Право
Галузь:
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Факультет морського права

Опис освітніх компонентівПовернення до списку