Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Право

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра з права, який успішно виконав освітню програму та здатний розв’язувати на основі отриманих фундаментальних теоретичних знань та практичних умінь і навичок, професійних обов’язків в галузі права, вирішувати комплексні юридичні проблеми та практичні задачі при здійсненні професійної юридичної діяльності.
Цілі освітньої програми: формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.
Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії. Академічне право випускників після успішного виконання освітньої програми - продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):
3432 Помічник приватного виконавця
3432 Секретар колегії судової
3432 Секретар судового засідання
3432 Секретар суду
3432 Судовий виконавець
3432 Судовий розпорядник
3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
3535.3 Організатор діловодства(систем судочинства)
3436.9 Помічник адвоката
3436.9 Помічник нотаріуса
3436.9 Помічник нотаріуса державного
3436.9 Помічник судді
3436.9 Помічник юриста
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби
3443 Інспектори із соціальної допомоги
3452 Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра)
5163 Молодший інспектор (пенітенціарна система)
5163 Молодший інспектор-черговий (пенітенціарна система)


Спеціальність: 081. Право
Галузь: 08. Право
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Факультет морського права

Опис освітніх компонентівПовернення до списку