Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Психологія

Освітня програма спрямована на формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних практично використовувати наукові знання про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; мати розвинену здатність до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.
Цілі освітньої програми:
  • оволодіння методами теоретичного та емпіричного дослідження, валідними, стандартизованими психодіагностичними методиками, методами аналізу даних, технологіями психологічної допомоги;
  • вироблення здатності використовувати різноманітні психологічні прилади, комп’ютерну техніку, сучасні інформаційні та комунікаційні технології, що дозволяють досягати цілей навчання та професійного розвитку;
  • забезпечення комплексної підготовки фахівців у галузі психології, як результат поглибленого вивчення психологічних дисциплін;
  • формування здатності вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.


Спеціальність: 053. Психологія
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Соцiально-гуманiтарних дисциплiн
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку