Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Освітня програма спрямована на формування у здобувачів компетенцій, знань та умінь, необхідних для виконання професійних обов’язків у складі колективу і посад фахівця з інформаційної безпеки в рамках об’єктів професійної діяльності за обраною спеціалізацією.
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців із організації інформаційної безпеки та організації захисту інформації з обмеженим доступом, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі інформаційної та кібербезпеки.
Цілі освітньої програми:
  • набуття навичок в розв’язуванні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки, застосовувати системний підхід та знання основ теорії інформаційної та кібербезпеки;
  • формування уміння вибирати основні методи та способи захисту інформації відповідно до вимог Українських та світових стандартів інформаційної та кібербезпеки;
  • набуття практичних навичок щодо використання інформаційних і комунікаційних технологій з метою пошуку інформації, створення та аналізу баз даних, розробці і аналізу розподілених автоматизованих систем обробки інформації, каналів зв'язку та систем управління процесами на основі аналізу інформаційних потоків, їх оптимізації та
    кібербезпеки;
  • досягнення високого рівня володіння англійською мовою на основі можливості вивчення окремих дисциплін англійською та спеціального курсу англійської мови.


Спеціальність: 125. Кібербезпека
Галузь:
Освітній рівень: Перший /Бакалавр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Кафедра: Кафедра комп’ютерних технологій та інформаційної безпеки

ДодаткиПовернення до списку