Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Олімпійський та професійний спорт

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра: Теоретичних основ олiмпійського та професійного спорту
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку