Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Освітні програми

Олімпійський та професійний спорт

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеню магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.Галузь: 01 Освіта/Педагогіка
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий Гуманітарний інститут
Кафедра: Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку