Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Системний аналіз

Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня магістра, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.


Спеціальність: 124. Системний аналіз
Галузь: 12. Інформаційні технології
Освітній рівень: Другий /Магістр/
Інститут/Факультет: Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
Кафедра: Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій
Статус: Діюча

Додатки

Опис освітніх компонентівПовернення до списку