Спеціалізована вчена рада Д 38.060.02

Наказом МОН України від 04.04.2018 № 326 спеціалізованій вченій раді Д 38.060.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології» 05.08.03 «Конструювання та будування суден»

строком до 31 грудня 2020 року.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!