Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення 1. Сучасна інтерпретація загальних філософських проблем.
2. Загально-світоглядні проблеми історії українсь-кої культури.
3. Людина і техніка: нові можливості та виклики.
4. Філософія мови і когнітивні аспекти (концептуалі-зація кодів культури у мові).
5. Феноменологія віктимізації сучасного суспільст-ва: аспекти і тенденції розвитку віктим-ності в сучасному світі.
6. Аспекти і тенденції розвитку культури в постінду-стріальному світі.
7. Темпоральні аспекти соціо-гуманітарного пізнання.
8. Філософські виміри соціогумані-тарних досліджень.
9. Віртуальна та доповнена реальність: що вона пропонує та чого позбавляє пересічну людину сьогодні?
Відповідальний за проведення заходу Патлайчук О.В.
e-mail volnistik@gmail.com
Тел. +380976875408
Термін проведення 11.09.2019
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару Міністерство освіти і науки України (МОН України);
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського;
Миколаївська обласна державна адміністрація;
Миколаївський виконавчий комітет міської ради