Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Проблеми зварювання та споріднених процесів і технологій», присвячена 60-річчю кафедри зварювального виробництва

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання для обговорення: Технології, матеріали та устаткування зварювання плавленням; Зварювання у твердому стані; Паяння та споріднених процесів; Інженерія поверхні; Нові конструкційні матеріали та покриття; Міцність зварних та спаяних з’єднань; Комп’ютерне моделювання та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану зварних і спаяних з’єднань.
Термін проведення

17.09.2019

19.09.2019

Кількість учасників 100


Мета проведення заходу: обмін науковою інформацією та визначення сучасного рівня наукових розробок з технології та споріднених процесів і технологій,  а також розвитку співробітництва в даній галузі.
Конференція проводиться з періодичністю раз за 3 роки і присвячена 60-річчю кафедр зварювального виробництва НУК.