Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання для обговорення:проектування та експлуатація суден, проблеми гідродинаміки, безпека мореплавства, конструювання суден та об’єктів океанотехніки, міцність і надійність суднових конструкцій, інноваційні технології побудови суден, морські технології та океанотехніка, інформаційні технології в інженерії.
Термін проведення

22.05.2019

23.05.2019

Кількість учасників 100


Мета проведення заходу: розглядання питань з проектування, конструювання, експлуатації, міцності та надійності, технології побудови, реновації, ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд.