Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми автоматики та електротехніки»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення На конференції планується обговорення результатів розв’язання наукових задач, пов’язаних з системами електроживлення морських об’єктів, силовими резонансними перетворювачами, системами автоматичного керування автономними електростанціями, трансформаторами і реакторами з просторовим магнітопроводом, системами автоматичного керування морськими рухомими об’єктами, технічними засобами захисту інформації, системами автоматичного керування електромагнітним вібраційним приводом, імпульсними процесами і технологіями та іншими напрямками досліджень в галузях автоматики і електротехніки.
Термін проведення

04.04.2019

05.04.2019

Кількість учасників 100


Метою проведення конференції є визначення актуальності наукових задач та виділення перспективних напрямків для подальших наукових досліджень в галузях автоматики та електротехніки.