Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання для обговорення:
1. Облік і звітність за МСФЗ.
2. Digital technologies в обліку, аналізі та аудиті.
3. Обліково-аналітичне забезпечення управління розвитком соціально-економічних систем.
4. Оподаткування діяльності підприємств: проблеми та перспективи розвитку.
5. Актуальні питання теорії і практики економічного, соціального, екологічного аналізу діяльності підприємств та організацій.
6. Виклики та перспективи розвитку аудиту.
7. Звітність підприємств: актуальні питання.
8. Проблеми та перспективи розвитку контролінгу.
9. Фінанси: теорія та практика.
10. Економіко-правові аспекти провадження підприємницької діяльності.
11. Формування стратегій розвитку господарюючих суб'єктів.
Термін проведення 15.11.2019
Кількість учасників 150


Мета проведення заходу: Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи» має за мету обговорення наукових і практичних проблем обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в системі управління підприємством.