Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Х міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Обговорення питань  стратегічного розвитку суднобудування та інноваційних науково-технічних  розробок, шляхи залучення інвестицій в розвиток суднобудування.
Термін проведення

26.09.2019

28.09.2019

Кількість учасників 300


Мета проведення заходу: визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці, пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток вітчизняного суднобудування. Створити сприятливе середовище для ефективного впровадження результатів НДР та залучення до роботи наукової молоді, зокрема студентства, що явиться основою відродження України як морської європейської держави та суднобудівної й морської освіти з її забезпеченням потреб розвитку відповідно галузі.
Основні питання, що пропонуються для обговорення: розглядалися питання створення новітніх технологій і матеріалів у судновому машинобудуванні; розробки інноваційних засобів удосконалення суднових енергетичних установок і систем та забезпечення екологічної безпеки в суднобудуванні та об'єктах океанотехніки; безпеки мореплавства; інновацій в суднових електротехнічних системах та автоматиці; інформаційні технології та управління проектами в промисловості, освіті та соціальній сфері.; інвестиційно-інноваційного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу; інновацій в системі суднобудівної освіти; проблем розвитку теорії  проектування суднових електроенергетичних установок та підводних апаратів-роботів, розробки та впровадження новітніх холодильних технологій, пристроїв в суднових електротехнічних системах та автоматиці, створення методів керування проектами та програмами у суднобудуванні; сучасний стан та основні напрямки подальшого розвитку морської інфраструктури України; морського транспортного права.