Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання для обговорення: теорія та історія держави та права. філософія права; конституційне право. адміністративне право. адміністративний процес; цивільне та сімейне право. цивільний процес; кримінальне право. кримінальний процес. кримінологія. криміналістика; морське право. міжнародне публічне право. міжнародне приватне право; основи юридичної клінічної практики. безоплатна правова допомога в Україні.
Термін проведення

13.09.2019

15.09.2019

Кількість учасників 100


Мета проведення заходу – висвітлення теоретичних та прикладних результатів досліджень щодо становлення та розвитку правової держави; налагодження зв'язків між представниками юридичної науки та практики; залучення студентів та молодих вчених до наукової роботи.