Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково -технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

Всеукраїнська науково -технічна конференція молодих вчених «Автоматика та електротехніка»

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Обговорення нових досягнень, пов’язаних зі створенням нових та удосконаленням існуючих електротехнічних систем і комплексів, а також систем автоматичного керування
Інститут/Факультет Навчально-науковий Інститут автоматики та електротехніки
Термін проведення

10.11.2020

11.11.2020

Місце проведення м. Миколаїв, пр. Центральний, 3
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
  • МОН України; Інститут модернізації змісту освіти МОН України;
  • Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова;
  • Одеська національна морська академія;
  • Одеський національний морський університет