Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи»

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція «Інформаційні технології: моделі, алгоритми, системи»

Мета проведення заходу - обмін науковою інформацією, досвідом, навичками практичного використання результатів досліджень з математичного моделювання в галузі інформаційних технологій, розробки алгоритмів та систем в інженерії програмного забезпечення, комп’ютерних науках, системному аналізі, управлінні проектами та програмами; визначення перспектив розвитку галузі інформаційних технологій;
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Математичне моделювання в інформаційних технологіях, інформаційні системи та технології, системний аналіз, управління проектами і програмами
Інститут/Факультет Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та управління проектами
e-mail itconf@nuos.edu.ua
Термін проведення

26.10.2020

28.10.2020

Місце проведення 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
  • Міністерство  освіти і науки України;
  • Інститут модернізації змісту освіти МОН України;
  • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова