Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська наукова конференція «Економічні читання: перспективи морської економічної діяльності в контексті Індустрії 4.0, присвячені пам’яті першого декана Інженерно-економічного факультету НУК професора В.Ч. Лі»

Мета проведення заходу- обговорення стану та визначення соціально-економічних наслідків реалізації положень Морської доктрини України на період до 2035 р. в частині розвитку морської індустрії на засадах запровадження цифровізації бізнес-процесів та використання кіберфізичних систем.
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Завдання економічної науки та освіти, які випливають з положень Морської доктрини України на період до 2035 р. Ключові напрями цифровізації морської індустрії. Перспективи кластеризації морської економічної діяльності як організаційної передумови впровадження цифровізації процесів створення вартості. Перспективні інструменти формування новітніх компетенцій випускників ЗВО, що сприяють реактивній адаптації до вимог Індустрії 4.0.
Інститут/Факультет Факультет економіки моря
e-mail oblikianaliz@gmail.com
Тел. (0512) 43-04-74
Термін проведення

18.12.2020

19.12.2020

Місце проведення 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
  • МОН України;
  • Інститут модернізації змісту освіти МОН України;
  • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
  • Академія економічних наук України;
  • Спілка економістів України;
  • Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій;
  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  • Торгово-промислова палата України;
  • Миколаївський обласний фонд підтримки підприємництва
Додаток