Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування»

VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки та технології машинобудування»

Мета проведення заходу- висвітлення та обговорення актуальних питань прикладної механіки та перспектив розвитку машинобудування на базі широкого використання новітніх інформаційних технологій серії CAD/CAM/САЕ.
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Теоретичні та практичні питання проектування, дослідження та виробництва сучасних газотурбінних та дизельних двигунів, а також їх елементів; підвищення ефективності суднових енергетичних установок, дослідження робочих процесів у елементах суднових енергетичних установок; енергоощадні та інноваційні технології в судновій енергетиці; шляхи удосконалення підготовки фахівців з суднової енергетики у ВНЗ
Інститут/Факультет Машинобудівний навчально-науковий інститут
e-mail serhiy.serbin@nuos.edu.ua ; mykhayo.tkach@nuos.edu.ua
Тел. (0512) 47-94-74
Термін проведення

14.10.2020

16.10.2020

Місце проведення 54002, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
  • МОН України;
  • Інститут модернізації змісту освіти МОН України;
  • Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського ХАІ;
  • Одеській національний політехнічний університет;
  • Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Подгорного НАН України;
  • Korea Advanced Institute of Science and Technology (Респ. Корея);
  • Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін, (КНР);
  • Університет Jansu (КНР); Технічний університет-Варна (Болгарія);
  • Гданьский політехнічний університет (Польща)