Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблеми двигунобудування»

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблеми двигунобудування»

Мета проведення заходу - Обговорення результатів досліджень у галузі двигунобудування та транспортних та стаціонарних енергетичних установок, обмін досвідом у дослідженні, проектування, випробування у виробництві та експлуатації енергетичних установок з двигунами внутрішнього згоряння, паровими та газовими турбінами, двигунами нетрадиційних принципів дії, використанням нетрадиційних систем утилізації теплоти та альтернативних палив.
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Новітні досягнення у галузі дослідження, удосконалення та розробці нових теплових двигунів та енергетичних установок, перспективного енергетичного обладнання, виробництва та експлуатації транспортних та стаціонарних енергетичних установок, використання нетрадиційних видів палива, захист навколишнього середовища від шкідливого впливу з боку теплових двигунів те енергетичних установок.
Інститут/Факультет Машинобудівний навчально-науковий інститут
e-mail serhiy.serbin@nuos.edu.ua; boris.tymoshevsyj@nuos.edu.ua
Тел. (0512) 47-94-74
Термін проведення

14.10.2020

16.10.2020

Місце проведення 54002, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5
Кількість учасників 100
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
  • МОН України; Колумбійський університет (США);
  • Університет Карсрує, (Німеччина);
  • Корейський науково-дослідний інститут машинобудування і матеріалів, (Республіка Корея);
  • Харбінський дослідний інститут суднових котлів та турбін, (КНР);
  • Гданський політехнічний університет (Польща);
  • ДП НВКГ «Зоря-Машпроект»