Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення

Основним змістом роботи конференції став обмін досвідом у вивченні проблем, які з функціональної точки зору є засобами оптимізації функціонування мови: комунікативної функції (контактовстановлюючої, інформаційної, впливу, соціальної), епістемічної (мовної системи як засобу збереження передачі інформації), когнітивної (мислення людини, пізнання дійсності). На конференції особливо підкреслювалось, що мова сьогодні – це один з фокусів вивчення людиною, оскільки мова передає знання (інформацію про світ), а тобто пов'язана не тільки з лінгвістикою, а із теорію інформації, семіотикою, математичним моделюванням; мова обробляється людським мозком або машиною, а тобто пов'язана з біологією, медициною, психологією, моделюванням штучного інтелекту, комп'ютерними науками; інформація на мові і про мову оцінюється, а тобто пов'язана з філософією, логікою.

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення
 • прикладна лінгвістика: об'єкт, задачі, методи;
 • когнітивна лінгвістика;
 • перекладознавство;
 • лінгводидактика;
 • політична лінгвістика;
 • соціолінгвістика;
 • лінгвокультурологія;
 • психолінгвістика;
 • прикладне літературознавство;
 • комунікативні технології;
 • комп'ютерна лексикографія;
 • корпусна лінгвістика;
 • машинний переклад;
 • гіпертекстові технології.
Інститут/Факультет Навчально-науковий гуманітарний інститут
Кафедра Прикладної лiнгвiстики
Кількість учасників 50
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв);
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв);
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса);
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк);
 • Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів);
 • Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків);
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль).
Додаток