Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Глобалізація і трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному середовищі»

Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Глобалізація і трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному середовищі»

Конференція проводиться з метою вироблення пропозицій щодо прискорення темпів зростання та забезпечення сталого розвитку національної економіки в цілому та підприємств південного регіону України зокрема в умовах глобалізації та трансформації економічних процесів в динамічному макросередовищі.
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання  для обговорення:
1.    Проблеми захисту національного бізнесу в умовах глобалізації і трансформації економічних процесів.
2.    Стратегічне управління інтеграційними процесами в економіці моря.
3.    Антикризове управління підприємствами в динамічному макроекономічному середовищі.
4.    Трансформаційні процеси в управлінні морським транспортним Комплексом України.
5.    Управління природокористуванням та захистом навколишнього середовища.
6.    Актуальні питання оподаткування та обліку.
7.    Гроші, фінанси і кредит.
8.    Ключові проблеми управління маркетинговою діяльністю в умовах глобалізацій них процесів.
Термін проведення

17.12.2019

18.12.2019

Кількість учасників 100


Конференція проводиться з метою вироблення пропозицій щодо прискорення темпів зростання та забезпечення сталого розвитку національної економіки в цілому та підприємств південного регіону України зокрема в умовах глобалізації та трансформації економічних процесів в динамічному макросередовищі.