Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

ІХ всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»

ІХ всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті»

Конференція проводиться з метою обговорення сучасного стану та завдань удосконалення інформаційної безпеки на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному транспорті; проблем інформаційної безпеки в телекомунікаціях транспортних засобів; питань контролю доступу на об’єкти транспортної інфраструктури; методів оцінювання ефективності систем захисту інформації; управління персоналом в галузі інформаційної безпеки; правового забезпечення в інформаційній безпеці.
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Основні питання для обговорення: інформаційна безпека транспортних засобів і систем; захист інформації в каналах зв’язку та глобальних мережах передачі даних; захист інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах; підготовка кадрів у галузі знань «Кібербезпека»;- спеціальні дослідження та атестація комплексів ТЗІ (закрита секція).
Термін проведення

20.11.2019

22.11.2019

Кількість учасників 75


Конференція проводиться з метою обговорення сучасного стану та завдань удосконалення інформаційної безпеки на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному транспорті; проблем інформаційної безпеки в телекомунікаціях транспортних засобів; питань контролю доступу на об’єкти транспортної інфраструктури; методів оцінювання ефективності систем захисту інформації; управління персоналом в галузі інформаційної безпеки; правового забезпечення в інформаційній безпеці.