Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність»

Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність».
Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність
Термін проведення

27.09.2019

28.09.2019

Кількість учасників 100
Додаток