Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт
}

КонференцииНазва конференції Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення Відповідальний за проведення заходу
(адреса, телефон,e-mail)
Термін проведення
Кіл-ть
учас-ників
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару
 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства»
  1. Сучасна інтерпретація загальних філософських проблем.
  2. Загально-світоглядні проблеми історії українсь-кої культури.
  3. Людина і техніка: нові можливості та виклики.
  4. Філософія мови і когнітивні аспекти (концептуалі-зація кодів культури у мові).
  5. Феноменологія віктимізації сучасного суспільст-ва: аспекти і тенденції розвитку віктим-ності в сучасному світі.
  6. Аспекти і тенденції розвитку культури в постінду-стріальному світі.
  7. Темпоральні аспекти соціо-гуманітарного пізнання.
  8. Філософські виміри соціогумані-тарних досліджень.
  9. Віртуальна та доповнена реальність: що вона пропонує та чого позбавляє пересічну людину сьогодні?
НН Гуманітарний інститут НУК

Відпов. – Патлайчук О.В.;

E-mail:
volnistik@gmail.com

+380976875408
18 квітня 2019 р.      100 Міністерство освіти і науки України (МОН України); Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Миколаївська обласна державна адміністрація; Миколаївський виконавчий комітет міської ради