Новини

ВОЛОДИМИР БЛІНЦОВ: 100 днів управління університетом

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова сьогодні готується до виборів ректора. 

Для будь-якого колективу – це випробування на «міцність». Адже у таку пору дуже легко «розгойдати» ситуацію всередині колективу: посіяти зневіру у власні сили, роздробити людей на окремі групи протистояння, посіяти невпевненість у дні завтрашньому. Особливо просто це робити за наявності «дружніх» соцмереж, де будь-яка «смажена новина» миттєво розповсюджується й осідає в головах людей як привід для тривожних думок про майбутнє.

До честі колективу – такий песимізм не для славетного Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ми добре знаємо загрози перехідного періоду і робимо все для того, щоб їх упередити.

В тяжкий для університету час Вченою радою НУК для виконання обов’язків ректора було обрано доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Володимира Степановича Блінцова, на той час першого проректора. 

Не втрачаючи і хвилини, Володимир Степанович зміг не тільки стабілізувати роботу колективу, але й започаткувати низку проектів, спрямованих на зміцнення авторитету та іміджу університету, на покращення умов праці науково-педагогічного складу та умов навчання студентів, на зміцнення і розвиток міжнародної співпраці.

Завдяки організації результативної командної роботи за 100 днів управляння університетом успішно вирішено:

 • завдання відновлення управління Вченою радою університету згідно з Законом України «Про вищу освіту»;
 • запроваджено підхід колективного управління університетом: розмежування законодавчої (Вчена рада) та виконавчої (ректорат) гілок влади;
 • критичну проблему газопостачання НУК у зимовий період, що дозволило уникнути збитків для університету на суму більше 2 мільйонів гривень;
 • критичну проблему реструктуризації кадрового забезпечення навчального процесу згідно з вимогами МОН України та КМ України;
 • критичну проблему аварійних ремонтів навчальних корпусів, бібліотек і гуртожитків НУК (здійснено заміну вікон у головному корпусі НУК загальною площею більше 120 кв. м, відремонтовано біля 700 кв. м дахів, тощо);
 • започатковано проект «Енергетичної безпеки НУК»;
 • завдання відновлення співпраці з ВНЗ Польщі
  як складову євроінтеграції НУК;
 • завдання започаткування нових навчальних та наукових напрямків співпраці з ВНЗ Китаю, які гарантують фінансову стабільність НУК як складової його сталого розвитку в умовах обмеженого фінансування. В рамках співпраці з Китайською Народною Республікою підписано контракти: PhD програми – 560 тис. доларів США, навчальні програми – 110 тис. доларів США. Протягом п’ятирічного терміну заплановано залучення інвестицій на суму більше
  5 мільйонів доларів США. 
 • забезпечено умови для відродження та об’єднання Студентського Парламенту НУК в єдиний потужний орган студентського самоврядування університету;
 • започатковано проект «Китай для філій НУК»;
 • прийнято до реалізації програму невідкладних заходів щодо підвищення ефективності приймальної кампанії в 2018 році;
 • започатковано проекти «Інформаційно-комунікативні технології як засоби допомоги в наборі абітурієнтів» та «Новий сайт НУК»;
 • затверджено стратегію розвитку наукової бібліотеки НУК та розпочато капітальні ремонтні роботи в приміщенні бібліотеки ННІ Автоматики
  та електротехніки – «Проект сучасна бібліотека НУК»;
 • започатковано проект «Старий корпус НУК – історична пам’ятка та сучасний центр освіти і науки». Розпочато ремонтні роботи з реконструкції Актової зали у корпусі Машинобудівного ННІ НУК;
 • започатковано проект «Відновлення власного флоту НУК», зокрема розпочато ремонтні роботи науково-дослідного судна «Дельта».

Про ці результати говорить виконуючий обов’язки ректора НУК професор Володимир Блінцов:

«У короткі терміни в колективі було відновлено управління Вченою радою університету, тепер її очолює визнаний науковець та досвідчений керівник, доктор технічних наук, професор О.М. Дубовий

За поданням університету Міністерство освіти і науки України призначило головою спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 доктора технічних наук, професора Ю.М. Харитонова, відомого українського науковця в галузі управління проектами. 

На посаду директора навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами було призначено перспективного професора НУК, кандидата технічних наук С.О. Слободяна. 

Створено юридичну службу університету на чолі з кандидатом юридичних наук С.І. Маркіним, який у 2017 році став переможцем обласного конкурсу юристів у номінації «Кращий юрист». Безумовним підсиленням юридичної діяльності є робота кандидата юридичних наук І.В. Підпалої, яка здобула перемогу на тому ж конкурсі у номінації «Кращий юрисконсульт»».

Окрім відновлення кадрового забезпечення, в університеті постійно вдосконалюється навчальний процес підготовки бакалаврів, магістрів та PhD-аспірантів. За дорученням Володимира Степановича проректор з НРП та МД, кандидат технічних наук, професор НУК Є.І. Трушляков за останні місяці провів оптимізацію кадрового забезпечення навчального процесу у відповідності до вимог чинного законодавства.

На черзі також створення воєнно-спортивного коледжу спільно з миколаївським ВПУ-21, вирішення питання щодо передачі до НУК Миколаївського факультету ДУІТ та багато інших важливих і цікавих завдань.

В університеті постійно йде підготовка до акредитації існуючих та ліцензування нових спеціальностей. Як повідомляє начальник навчальної частини НУК А.М. Мозговий, уже в новому році успішно пройшли ліцензування та акредитацію спеціальності, якими керують доктор технічних наук, професор Ю.Д. Жуков, доктор філологічних наук, професор О.А. Дубова та кандидат філологічних наук, професор НУК Н.М. Філіпова.

До речі, Андрій Михайлович у поточному році ще й керує роботою приймальної комісії на посаді відповідального секретаря і є ініціатором її нових форм діяльності, спрямованих на підвищення привабливості НУК для абітурієнтів.

У лютому університет успішно звітував у Міністерстві освіти і науки України про результати наукової діяльності за 2017 рік. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та інновацій доцента С.С. Рижкова була схвалена комісією міністерства як така, що містить нові й перспективні форми міжнародної наукової співпраці з Китайською Народною Республікою. Потужний крок у цьому напрямку було зроблено на початку 2018 року, коли було підписано 28 контрактів на наукові дослідження та підготовку PhD-аспірантів з числа громадян Китаю, що є унікальним показником на всеукраїнському рівні.

Успішно розвиваються нові форми академічної мобільності студентів та вдосконалюються навчальні та наукові програми українсько-китайського співробітництва. Проректор науково-педагогічної роботи та міжнародної інтеграції доцент О.С. Рижков зазначає:

«Дотримання вже існуючих домовленостей із іноземними партнерами – вже непросте завдання, з яким ми успішно впорались. Але ми не збирались стояти на місці і взяли курс на розвиток нових напрямків. За цей короткий термін ми здійснили майже нездійсненне –  запустили інноваційну програму підготовки магістрів на англійській мові за спеціальністю «Суднобудування». Зараз група громадян КНР навчається за цією програмою. Також ми отримали ліцензію спільної підготовки молодших спеціалістів з Міжнародним морським коледжем Чжецзян за спеціальністю «Автоматика та робототехніка». Це знакова подія, яка дозволить нашим викладачам з ННІ автоматики та електротехніки відвідувати Китай з лекціями. А після отримання диплому молодшого спеціаліста, група студентів із Китаю приїде навчатися в бакалавратурі НУК. Проте і це ще не все, наприкінці минулого року група наших студентів вперше приступила до занять в магістратурі Університету науки та технології Цзянсу – одному з найпрестижніших кораблебудівних університетів Китаю. Ми спостерігаємо унікальне явище: реалізацію принципів академічної мобільності в дії».

Також слід зазначити, що адміністрація головного університету веде політику відкритої та прозорої співпраці з філіями. Новим вектором співпраці є проект «Китай для філій НУК». Університет багато чого досяг в цьому напрямку, проте є чітке розуміння того, що разом з філіями можливо досягти ще більших результатів за рахунок синергетичного ефекту.

Важливою складовою роботи університету у цей період є діяльність проректора Е.Б. Хачатурова з вітчизняними корпоративними замовниками наукових та навчальних послуг. Тільки у 2018 році ним було організовано декілька важливих для розвитку університету заходів, серед яких – участь керівництва НУК у засіданні «Круглого столу» на тему «Розвиток суднобудування та судноплавства в Україні», який проводило міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України, закладання організаційних і правових основ для співпраці НУК з провідними вітчизняними організаціями і підприємствами. Окремо слід зазначити великий внесок Едуарда Борисовича у вирішення складних проблем газопостачання НУК, у відновлення власного флоту університету і, зокрема, науково-дослідного судна «Дельта».

Центр європейської інтеграції НУК спільно з Центром інформаційних технологій розробив та запустив проект «Новий сайт НУК».

Як зазначив в.о. ректора, професор Володимир Блінцов:

«Сьогодні в епоху інформаційних технологій, такий потужний навчальний та науковий заклад як НУК, просто повинен бути на гребні новітніх технологій. Наші майбутні студенти повинні розуміти з першого моменту знайомства із НУК, відвідавши наш сайт, що це передовий університет. Ми маємо доступно та просто надати можливість абітурієнтам легко визначитись із майбутньою професією, обрати свою спеціальність та отримати консультацію від фахівців приймальної комісії. І, звичайно, нам є чим пишатися і наші абітурієнти повинні повною мірою знати про наші наукові здобутки, міжнародну мобільність, спортивні перемоги та професіональні перспективи.

Я дякую всім нашим колегам за оперативність та професіоналізм під час формування персональних сторінок спеціальностей та новий підхід до наших абітурієнтів.

А наших майбутніх студентів запрошую відвідати сайт НУК та трошки попрацювати над вибором свого успішного майбутнього, адже кожна спеціальність НУК є унікальною.

Важливо відмітити, що оновлення сайту НУК це одна із трьох складових розвитку та запровадження інформаційно-комунікативних технологій НУК.

Наступним етапом після впровадження нового сайту НУК стане розробка нової системи конференцій НУК.

Третьою складовою стане впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес університету. Важливим фактором є прагнення наших директорів та деканів до вдосконалення навчального процесу. Так, декан Факультету економіки моря професор Володимир Парсяк особисто розвиває такі підходи на факультеті. Саме на цьому факультеті планується провести експеримент по впровадженню такої системи. Слід зазначити, що такі технології вже успішно використовуються в начальному процесі наших програм подвійних дипломів з іноземними партнерами».

Знаковою подією є налагодження дружніх стосунків з одним з кращих технічних вищів Польщі – Гданською Політехнікою. Під час візиту делегації НУК в.о. ректора Володимир Блінцов та ректор Яцек Намєснік підписали Договір про співпрацю, який закріпив такі напрямки, як: програми академічної мобільності для студентів; програми академічної мобільності та обміну для викладачів і наукових співробітників; співпрацю за програмою Erasmus+; участь у спільних грантових програмах Horizon2020; випуск фахівців за програмами подвійних дипломів. В рамках даного договору викладачів та наукових співробітників НУК вже запрошено  проводити лекції для польських студентів.

Величезний обсяг ремонтних робіт успішно виконує Навчально-науковий центр господарчої роботи університету (керівник – Бідніченко Г.В., відділ капітального будівництва – Майгур А.О.). Цією службою за короткий строк було виконано заміну вікон у головному корпусі НУК загальною площею більше 120 кв. м, відремонтовано біля 700 кв. м дахів на навчальних корпусах та будівлі гуртожитку».

Розпочато проект та ремонтні роботи з реконструкції Актової зали у корпусі машинобудівного інституту НУК, як центру науки, за рахунок коштів, отриманих за міжнародними контрактами з КНР. Керівники цих контрактів: Сербін С.І, Горобов В.М. та Рижков С.С. Згідно плану будуть встановлені нові вікна, відреставровано підлогу та вхідні двері, відреставровано стіни та історичні колони, будуть закуплені нові меблі.

Підводячи підсумки перших 100 днів роботи на посаді в.о. ректора НУК, проф. В.С. Блінцов констатує:

«Університет працює як єдина згуртована команда, впевнена у своїх силах. Нам є чим пишатися, нам є куди розвиватися. Переконаний, далі нас чекає продуктивна робота, стабільність та розвиток!»

Журналіст НУКINFO: Парнак Альона В’ячеславівна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *