Наукові видання НУК

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК

Сайт: http://jnn.nuos.edu.ua

Заснований у 1934 році. Видається 4 рази на рік.

Галузь та проблематика. Матеріали, опубліковані у “Збірнику наукових праць Національного університету кораблебудування”, нараховуються як фахові у галузях технічних та економічних наук.

Згідно з Бюлетенем ВАК України № 4 від 1999 р.; додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1; Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 видання “Збірник наукових праць НУК” внесене до переліку друкованих наукових фахових видань України.

Видання містить статті з результатами досліджень за групами спеціальностей:

 • кораблебудування
 • обробка матеріалів у машинобудуванні
 • енергетика
 • електротехніка
 • управління проектами
 • економіка та управління підприємствами
 • техногенна безпека

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11810-681 ПР від 03.10.2006 р.
ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Наукометричні бази:

 • http://www.crossref.org;
 • http://elibrary.ru;
 • http://www.worldcat.org;
 • http://www.base-search.net;
 • http://scholar.google.com.ua.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщається на сайтах, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.И. Вернадського);

Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК

Адреса редакції: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, кімната 459
Тел.: (+380512) 43–07–95
E-mail: ev@nuos.edu.ua

Кораблебудування і морська інфраструктура

Кораблебудування і морська інфраструктура

Сайт: http://smi.nuos.edu.ua

Видається з вересня 2014 року.

Галузь і проблематика. Матеріали, опубліковані в журналі “Кораблебудування і морська інфрастуктура” вважаються як фахові у галузі технічних та економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі розміщується на сайті, а також зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний онлайновий доступ до ресурсів на Web-сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського): http://www. nbuv.gov.ua.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686 Р від 12.08.2014 р.
Мова видання: російська, англійська.

За точність наведених фактів, достовірність інформації, а також використання відомостей, що не підлягають публікації у відкритій пресі, відповідальність несуть автори.

Засновники: Академія наук кораблебудування України, Міжнародна академія морських наук, технологій та інновацій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Відповідальний редактор: Рижков Сергій Сергійович – д-р техн. наук, проф., ректор НУК.

Адреса редакції: 54025, м Миколаїв, просп. Героїв України, 9, к. 459.
Тел .: (+380512) 43-07-95
E-mail: ev@nuos.edu.ua

Журнал видається за підтримки Морського інженерного бюро, Zaliv Shipbuilding Design.

Журнал зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань eLIBRARY.ru.