Ліцензування магістр

017 Фізична культура і спорт


03 Гуманітарні науки


05 Соціальні та поведінкові науки


07 Управління та адміністрування

                   Спеціалізація: 8.03060107 “Логістика”


08 Право


10 Природничі науки


12 Інформаційні технології


13 Механічна інженерія

    • 132 Матеріалознавство

                 Інженерія композиційних матеріалів

                  Композиційні та порошкові матеріали, покриття

                 Tехнології автоматизованного виробництва

                  Tехнології машинобудування

               Спеціалізація: 8.05120102 “Суднокорпусобудування”

               8.05120105 Системотехніка об’єктів морської інфраструктури

               Кораблі та океанотехніка

               Суднові енергетичні установки та устаткування


14 Електрична інженерія

              8.05060105 Енергетичний менеджмент

    • 142 Енергетичне машинобудування

                 Турбіни

                  Газотурбінні установки і компресорні станції

                  Холодильні машини і установки та системи кондиціювання

                  Двигуни внутрішнього згоряння

              Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки


15 Автоматизація та приладобудування


17 Електроніка та телекомунікації


18 Виробництво та технології

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!