Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Делегація НУК ім. адм. Макарова на ІІІ Форум ректорів технічних університетів Республіки Польща та України (м. Польща)

24 – 26 жовтня 2019 року на базі Академії технічних та гуманітарних наук в м. Бєльсько-Бяла (Польща) відбувся ІІІ Форум ректорів технічних університетів Республіки Польща та України, організований Конференцією ректорів технічних університетів Республіки Польща (KRPUT) та Радою ректорів технічних закладів вищої освіти України (ARWUTU).

Під час Форуму відбулося спільне засідання українських та польських ректорів технічних університетів, на якому розглянуто найактуальніші проблеми розвитку міжнародного співробітництва між закладами вищої освіти Республіки Польща та України.


Делегатами від НУК ім. адм. Макарова були Ректор Трушляков Євген Іванович та керівник ННЦМС Михайлов Михайло Сергійович.


Україну на Форумі представляла потужна делегація керівників тринадцяти закладів вищої освіти -Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, (Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Львівська політехніка», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний університет «Запорізька політехніка», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Черкаський державний технологічний університет, Національний університет харчових технологій, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Луцький національний технічний університет).


В ході роботи Форуму було розглянуто усю низьку проблем пов’язаних з проведенням реформи вищої освіти в Польщі та в Україні, та імплементації новітніх адміністративних інструментів діяльності вищої школи за прикладом європейського освітнього простору.