Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Повідомлення випускникам НУК, УДМТУ, МКІ

Шановні колеги!

Всіх нас, хто вчився або працював в цій престижній навчально-науковій установі: Національному університеті кораблебудування ім. адм. Макарова (до 2004 р. – Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова, до 1994 р. – Миколаївський кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й. Макарова) – об'єднує спільна професійна гордість. Тут формувалися численні індивідуальності, народжувалися проекти розвитку кораблебудування, науки і освіти. Сьогодні в університеті продовжують збагачуватися живий навчальний досвід і розробки інноваційних технологій сучасної вітчизняної наукової школи суднобудування та інших галузей море-господарського комплексу.

У 2020 р. нашому університету виповнюється 100 років з дня заснування. Наближаючись до цієї події, трудовий колектив і адміністрація університету планують створити «Асоціацію випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова».

Асоціація випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова створюється добровільною організацією, на громадських засадах (організаційно-правова форма – громадська організація), без внесків, яка об'єднуватиме випускників, викладачів та друзів НУК ім. адм. Макарова, УДМТУ ім. адм. Макарова, МКІ ім. адм. С.Й. Макарова.

Метою створення Асоціації випускників є:

 • сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних, науково-технічних досягнень проектів для статутного розвитку Університету;
 • об'єднання зусиль випускників та друзів Університету усіх поколінь щодо збереження і примноження його традицій та духовних цінностей;
 • захист законних соціальних, економічних, творчих прав та інших інтересів своїх членів;
 • сприяння розвитку суднобудівної галузі та інших науково-промислових секторів море-господарського комплексу України.

Завданнями Асоціації випускників є:

 • формування позитивного іміджу Університету та підвищення його престижу, як єдиного в Україні профільного кораблебудівного університету ІV рівня акредитації;
 • покращення і розвиток традицій та духовних цінностей різних поколінь випускників Університету;
 • сприяння самореалізації, професійному зростанню студентів і випускників Університету та їх кар’єрному просуванню;
 • створення умов для корисного спілкування випускників, студентів та викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну;
 • сприяння професійній орієнтації і добору обдарованої молоді для вступу на навчання до Університету;
 • сприяння поліпшенню змісту освіти, засобів, заходів і форм навчання, якості й ефективності підготовки фахівців;
 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку студентів і діяльності студентського самоврядування Університету;
 • надання методичної, юридичної, консультативної допомоги і підтримки членам Асоціації випускників, а також викладачам, працівникам та студентам Університету;
 • створення бази даних випускників Університету для встановлення і розвитку зв'язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні;
 • розширення ділових зв'язків Асоціації випускників з підприємствами, організаціями, установами море-господарського комплексу України та відповідними міжнародними компаніями;
 • зміцнення співпраці Університету з іншими вищими навчальними закладами, Асоціаціями випускників України та інших держав.

Організаційні збори відбудуться 3 березня 2020р. о 16.00 год. в актовій залі Нового корпусу
за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, 3.

Звертаємося до Вас, колеги, з пропозицією взяти участь у створенні й діяльності цієї Асоціації, шляхом подачі анкети-заяви, в т. ч. в електронному вигляді, на ім'я ректора. Анкета для реєстрації додається.

Запрошуємо до співробітництва усіх випускників і друзів!