Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Контакты

Навчально-наукові центри

Антикорупційна програма Національного університету кораблебудування імені адмірала Макаров

Наказ про подання декларацій

Рекомендацій щодо порядку заповнення Декларації

Список документів для вступу іноземних громадян

Умови прийому на навчання до ЗВО України в 2019 році

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства

Положення про навчально-науковий центр міжнародного співробітництва

Про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів НУК

Тимчасове положення про підтримку перспективних навчально-наукових співробітників НУК

Положення про комісію з питань оцінки дарунка

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НУК

Положення про матеріальну допомогу працівникам НУК

Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян у НУК

Інструкція з дотримання прав людини та заборони утиску та дискримінації в НУК

Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК»

Самоаналіз НУК

Колективний договір НУК 2019 - 2020

Положення про центр молодіжної політики

Сертифікат НУК ISO 9001 (Анг.)

Цілі. Стратегія. Місія