Національний
Університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова Офіційний сайт

Самоаналіз виконання Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова критеріїв надання та підтвердження статусу національного