ННІ автоматики і електротехніки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Admin bar avatar
Free
5455555

Спеціальність: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Шифр: 151

Підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 − “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” здійснює кафедра комп’ютеризованих систем управління (КСУ).

Узагальненим об’єктом діяльності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” є проектування, виготовлення і експлуатація пристроїв автоматики і окремих складових комп’ютеризованих систем управління об`єктами і процесами, що використовуються у різних галузях сучасної промисловості. До переліку завдань, які здатний вирішувати фахівець-бакалавр, входять: розробка систем моніторингу та автоматичного управління різнотипними технологічними об’єктами та процесами; модернізація існуючих систем; дослідження об’єктів комп`ютеризації та ін.

Магістр з комп’ютеризованих систем управління і автоматики вирішує коло проектних завдань у галузях: інформаційних технологій (ІТ), обчислювальних комплексів і мереж, математичних методів та інструментальних засобів моделювання, проектування і керування, організації і побудови баз даних, мікропроцесорних пристроїв загального та спеціального призначення, а також виготовлення, налагодження та впровадження технічних засобів комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Велика увага при підготовці магістра приділяється прищепленню навичок прове­дення самостійної науково-дослідної роботи. Магістр з комп’ютеризованих систем управління і автоматики може також працювати викладачем у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації, в науково-дослідних інститутах та проектно-конструкторських організаціях при створенні принципово нової техніки в області збору, пе­редачі і обробки інформації, а також комп’ютеризованих систем управління об’єктами і техно­логічними процесами.

Спеціалізації:

 • Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Cертифікати ЗНО

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Фізика або іноземна мова.

 

 •   0/4

  • Загальна інформація
  • Керівництво
  • Нащі викладачі
  • Перелік дисциплін
 •   0/4

  • Загальна інформація
  • Керівництво
  • Нащі викладачі
  • Перелік дисциплін

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Related Courses

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!